Flåteovervåkning

Med flåteovervåkning fra MEOX får du de beste produktene samt et topp moderne overvåkningsverktøy uten lisenser.

Les mer om MEOX Cloud her

MEOX har utviklet et nytt målesystem for sanntid visning av formengder, ensilasjenivå, diesel, vann og pH verdier ensilasje.

Systemet har trådløs overføring fra flåte og trenger ikke tilgang til lokalnett på flåten. Sentralen monteres enkelt utendørs, som regel på rekkverket på flåten. Laser sensorene for tankmåling monteres enten i luken, på siden, eller en egnet plass med fri utsikt ned mot sentrum på siloene. Systemet er enkelt å montere og krever ingen oppsett. Slå på strømmen så er det i drift. Ingen kalibrering.

All visning er på meox Cloud som har mange muligheter.

-Visning av alle siloer med mengde i tonn

-Visning av grafer med valgbar tidshorisont, lett å se fylling/ tømming

-Enkel eksport av data med valg av fra/til datoer

-O2, Salinitet og temp målinger kan overvåkes i samme program

Hvordan fungerer det

Systemet er egentlig ganske enkelt. Vi måler høyden fra toppen av siloen og ned til foret.

Vi beregner så mengden for som er igjen.

Det som er spesielt med vårt system er den matematiske behandlingen av signalene før vi sender verdiene til kunden i sanntid.

Vi bruker avansert matematikk til både den digitale signalbehandlingen, samt sannsynlighetsberegningen i etterkant for å beregne normalfordelingen som gir et pålitelig resultat.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

System

Systemet på en flåte består av en sensor per silo og en felles sentralenhet som formidler informasjonen videre til MEOX Cloud.

Sensorene kobles via en ledning til en sentral, som typisk festes med strips el. på rekkverket på forflåten.

Deretter er det bare å koble til strøm og systemet er klart for måling.

Sentralen kontrollerer alle sensorenes status hvert 10. min, og sender deretter alle dataene videre inn i en nettsky.

Sentralen går så inn i sovemodus i 10 minutter, før den gjentar kontrollen på nytt.

Om ønskelig kan måleintervallet endres ved å sende en SMS melding til sentralenheten.

Når sentralen er koblet til strøm kan man logge seg på MEOX Cloud siden og se mengde for per silo i sanntid.

Historien bak

Når vi fikk utfordringen startet vi med en mer avansert utgave med flere målere for å måle vinkler osv. Men oppdragsgiveren fikk oss på andre tanker

De sa at dette skulle være et system som var godt nok, ikke koste for mye, robust, og skulle virke uten vedlikehold.

Derfor endte vi opp med en enkel robust sensor per silo.

For å få til et system med kjapp og enkel montering samt stabile målinger har vi derfor utviklet ett eget system for overføring av alle signaler.

Det er ingen PC’er tilkoblet. Ingen oppdateringer brukeren trenger å tenke på. All oppdatering og overvåking av systemene styres fra våre kontorer.

Se alle våre produkter her.