API Dokumentasjon

For å bruke API-tjenesten må man ha en clientId og clientSecret. Alle våre kunder kan få opprettet dette ved forespørsel.

OAuth og client credential flow

  1. Din applikasjon autentiserer seg med Client Id og Client Secret.
  2. MEOX API-tjeneren validerer denne informasjonen og returnerer et autorisasjonstoken.
  3. Tokenet legges med i autorisasjonsheaderen ved spørringer mot API-tjenesten.

Hvordan hente autorisasjonstokenet

Opprett en HTTP POST-forespørsel til https://api.meox.no/oauth/token med clientId og clientSecret i forespørselslegemet. Tokenet er gyldig i 7 dager. Vi cacher token for deg, så om du ikke har mulighet for å mellomlagre tokenet er det fint mulig å kalle /token endepunktet før hver forespørsel til API-et.

Forespørsel:

Respons:

Hvordan bruke tokenet i API-forespørsler

Når du har mottatt et gyldig token, kan du gjøre en forespørsel til api-tjenesten med tokenet i autorisasjonsheaderen. Se eksempel nedenfor.

Forespørsel:

Hvis du har spørsmål om hvordan du bruker API-tjenesten, send oss gjerne en e-post. Vi kan gi eksempler for alle programmeringsspråk.

Se den fulle API-spesifikasjonen her