MEOX Cloud

Overvåk alt fra en nettside

Alle våre produkter sender kontinuerlig data til MEOX Cloud som gir deg full oversikt over all sensor data.

I MEOX Cloud kan du enkelt:

  • Se sanntidsdata for alle produkter
  • Se historiske data
  • Følge med på trender
  • Sammenligne og analysere verdier
  • Flytte loggere mellom lokasjoner selv
  • Sette grenseverdier for alarmer
  • Laste ned rapporter

Vårt API gjør det enkelt å gjøre integreringer med egne systemer.

Klikk her for å se flere detaljer om MEOX Api

Dashboard

Få en rask og enkel oversikt over hele løsningen med et fleksibelt dashboard.

Analyser

Sammenlign og analyser verdier fra flere typer loggere og lokasjoner for en ønsket tidsperiode. For eksempel kan du enkelt sammenligne oksygennivået for alle lokasjoner samtidig, eller se sammenhengen mellom vannstrøm og oksygen/salinitet. Alt kan selvsagt eksporteres til Excel.

Kart

Få visuell oversikt over alle lokasjoner i kartet. Her ser man kjapt om alle verdier er i orden eller ikke.

Alarmer

Juster alarmgrenser for alle lokasjoner og alle typer verdier. Ved overskridelse av en alarmgrense vil alarmen vises i nettsiden i tillegg til at man får beskjed på e-post.

Brukervennlighet

MEOX Cloud er utviklet med brukeren i sentrum. Vi jobber derfor tett med flere oppdrettsselskaper, hvor vi med en smidig utviklingsmetodikk kan tilpasse oss brukerens behov raskere enn andre selskaper.

Vår ambisjon er å lage en overvåkningsløsning som alle kan beherske uten en bruksanvisning.

Innstillinger

Velg mellom flere ulike innstillinger som for eksempel hvilke måleenheter du ønsker å se oksygen og salinitet i samt hvilke e-poster dere ønsker å få tilsendt alarmer på.