Miljøovervåkning

Med miljøovervåkning fra MEOX får du de beste produktene samt et topp moderne overvåkningsverktøy uten lisenser.

Les mer om MEOX Cloud her

Systemet er veldig enkelt. Vi måler alle vannparameter så som; oksygen, salinitet, vannstrøm, temperatur, turbiditet osv. på kundespesifisert dybde. For måling i merd benytter vi flytebøyer for å unngå apparater festet på ringen samt ledninger fra ringen og ut i merd.
Våre flytebøyer kan enkelt plasseres der kunden ønsker i merden og sender data trådløst opp i en nettsky.

Flytebøyene har en kraftig batteripakke som hyrer typisk ett år, ofte lengre. Når batteriet blir tomt kan batteriet enkelt lades opp igjen.

Vi har også referansestasjoner som typisk plasseres på flåten for å måle verdier i råsjø.

Slå på enheten og sett bøyen ut i vannet, plasser på ønsket posisjon, så er systemet operativt.

Sensorene overvåkes også av oss så hvis det skulle være noe får vi melding om status.

Nytt av året er at vi kan kalibrere enhetene uten å ta de opp eller sende inn. Vi kan kalibrere via datakommunikasjon eller via SMS.

Skulle noen ha behov for kontinuerlig måling under avlusingsoperasjoner, eller andre kundespesifisert avlesingsintervall, kan det enkelt endres ved å sende en SMS til enheten.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

De mest vanlige sensorene

Oksygen

Vi benytter ekstremt robuste sensorer.

Våre optiske oksygensensorer har INGEN deler som skal skiftes.

Dette er ett helt spesiell patentert system som ikke trenger årlig vedlikehold med skifte av linser og caps som andre optiske sensorer.

Strøm

Vi har sensorer for både horisontal og vertikal scanning av vannsøylen.

Vår lille strøm sensor som benytter høyfrekvens og skyter i lengderetning med partiklene er meget nøyaktig og har blitt veldig populær.

Det er en meget rimelig modell for den som er på jakt etter strømverdien i en dybde. Sensoren kan selvfølgelig enkelt heises opp/ned for å kartlegge flere dybder.

Salinitet

Her benytter vi sensorer med induktiv avlesing for å være mest mulig resistent mot begroing.

Dette er enkle robuster sensorer som senkes i vann, skyter en stømpuls igjennom en lukket spole.

Det er saltinnholdet i vannet påvirker magnetismen i spolen og slik kan saltinnholdet måles. Verdien sendes så opp til flytebøyen som rapporterer verdien opp i nettskyen.

Historien bak

Når vi fikk utfordringen med å lage målere fikk vi en lang liste med klager på eksisterende systemer.

For å nevne noen punkter; ikke plassert på ring, kort batterilevetid, tungvinte å bruke, dårlig pålitelighet, høye driftskostnader, manuell kalibrering, ofte skifte av deler på sensorer, årlig innsending av sensorer osv.

Alle disse kundespesifikke punktene har vi og vil vi fortsette å tilfredsstille i vårt system.

Siden systemet ble lansert har vi plassert ut snart 1000 måleenheter. Kontakt oss for å få mer informasjon. Referanser og referanseanlegg på forespørsel.

Se alle våre produkter her.