Guardian xM Sentral

Guardian xM Sentral kobles til alle sensorene i siloene via kabel og sender så alle verdier opp til nettskyen via telefonnettet. Standardintervallet er hvert 10 minutt, men dette kan enkelt endres ved behov.

Med Mengdemålere fra MEOX får man et komplett overvåkningssystem for alle siloer på forflåten. Sensorene er tilkoblet en felles enhet på flåten som kontinuerlig sender mengdedata til skyen og inn i MEOX Cloud.

Systemet kan tilpasses alle typer siloer og beregner mengde i tonn basert på siloens geometri og hvilket type for som blir brukt.

Logg inn og se sanntidsdata og historiske data for alle siloer.

Les mer om MEOX Cloud her.

MEOX tilbyr et moderne produkt system basert på nye IoT teknologier og et godt likt og enkelt brukergrensesnitt.

Har du spørsmål til produktet kontakt oss gjerne på telefon eller epost.

Tilleggsinformasjon

Brukervennlig overvåking

MEOX Cloud er vår nettløsning for å overvåke verdier fra alle våre produkter og følger med gratis. Logg inn fra hvor som helst og få full oversikt.

  • Svært brukervennlig
  • Se sanntidsdata for alle produkter
  • Se historiske data
  • Følge med på trender
  • Sette grenseverdier for alarmer
  • Laste ned rapporter

Les mer

Trådløs

Alle våre produkter er helt trådløse og bruker standard GSM nettverk for rimelig, rask og sikker overføring av data.

Go to Top