Guardian xSA

Med Guardian xSA får man et komplett overvåkningssystem for salinitet og temperatur. Loggeren er trådløs og krever ingen ledninger eller andre tilkoblinger. All informasjon sendes direkte til MEOX Cloud.

Les mer om MEOX Cloud her.

MEOX tilbyr et moderne produkt system basert på nye IoT teknologier og et godt likt og enkelt brukergrensesnitt. Bøyene har moderne lithium batterier for lang batterilevetid og kan ligge så lenge som 12 måneder før de må lades.

Har du spørsmål til produktet kontakt oss gjerne på telefon eller epost.

Tilleggsinformasjon

Brukervennlig overvåking

MEOX Cloud er vår nettløsning for å overvåke verdier fra alle våre produkter og følger med gratis. Logg inn fra hvor som helst og få full oversikt.

  • Svært brukervennlig
  • Se sanntidsdata for alle produkter
  • Se historiske data
  • Følge med på trender
  • Sette grenseverdier for alarmer
  • Laste ned rapporter

Les mer

Lang batterilevetid

Oppladbare batterier sørger for lang driftstid uten å måtte lade. Opp til 12 mnd. driftstid.

Trådløs

Alle våre produkter er helt trådløse og bruker standard GSM nettverk for rimelig, rask og sikker overføring av data.

Go to Top