OVERVÅKNING

Vi leverer overvåkningsutstyr koblet opp mot MEOX Cloud.

ROV

Vi leverer fjernstyrte roboter for inspeksjon og vedlikehold.