Dødfiskhåndtering

Hent fisk og inspiser nota samtidig

Sykdomsutbrudd og uforklarlige dødsfall kan noen ganger forekomme i oppdrettsanlegg. Eventuell død fisk bør fjernes raskt da kroppen deres raskt vil råtne, spesielt i varmt vann. Et lik kan forurense vannet og risikere helsen til andre fisk i merden. Hvis den har dødd av sykdom, er det siste du vil ha annen fisk som spiser kroppsdelene, så du bør fjerne den umiddelbart.

Fjerning av død fisk er ikke bare en forhåndsregel mot spredning av sykdom. En annen årsak er at død fisk kan tiltrekke seg uønskede dyr til nærheten av oppdrettsanlegget. Sel, piggfisk og andre dyr kan angripe og prøve å spise død fisk som kan resultere i et hull i garnet.

Ved å bruke en fiskesamler fra MEOX kan du kjøre rundt på bunnen og suge opp død fisk, og utføre en nettinspeksjon samtidig. Dette er en veldig rask, effektiv og enkel måte å samle død fisk på og samtidig holde nettet rent.

  • Fjern død fisk raskt
  • Enkel kontroll via joystick og kamera
  • ROV-funksjonalitet nederst på nettet
  • Senk den til bunnen, kjør rundt og sug opp død fisk direkte til båten
  • Fjerning av avføring/gjørme i lukkede bur