Axuda MiniROV

Når Axuda MR benyttes som spyler med spylelanse:

  • MEOX patenterte vaskesystem for kavitasjonsvask
  • Blander luft i vaskevannet, gir veldig myk stråle
  • Veldig skånsom mot alle underlag
  • Bruker veldig lite vann
  • Full ROV funksjonalitet i alle retninger