Vasking/ROV

MEOX har tatt frem ett eget unikt patentert vaskesystem hvor luft oscilleres inn i vannstrålen, også kalt kavitasjonsvask.

Vi leverer utstyr til vask av not, duk, skrog, flåter og flere andre spesielle anvendelser.

Kavitasjonsvask er mulig med både lavt og høyt trykk. På not har Sintef testet at selv med 200 bar er denne typen vask langt mer effektiv og skånsom enn vask med 80 bar konvensjonell vask. Andre har testet at med kavitasjonsvask på 60-80 bar kan man vaske skrog uten å skille ut kobberavfall fra bunnsmurningen.

Vaskesystemet er prinsipielt skånsomt mot alt da strålen består av store mengder luft.

Med en kombinasjon av redusert trykk og lite vann kan man fortsatt vaske rent og skånsomt og redusere dieselforbruket med opp mot 80% av vanlig høytrykksvask. Vi har også maskiner som samler skitt fra vasking.

Se under for mer detaljer.

Kavitasjonsvask

Nytt og patentert for vaskerigg, med mange ganger bedre effekt.

Kavitasjon er for de fleste kjent fra ødeleggelser av propeller og pumpehus. Har du sett en propell som er helt oppspist fra kavitasjon skjønner du hvilke krefter som ligger i dette.

Det er luftbobler som dannes på propellvingene og så kollapser som spiser opp metallet. Vi bruker samme prinsipp til å vaske med. Vi tilsetter luft i vannstrømmen og transporterer boblene ut til notveggen.

Der er det luftboblene som gjør det meste av vaskejobben ved å banke løs groen på nøtene.

Forsøk utført på laboratorium har vist at vask med kavitasjon gir mange (typisk 5-10) ganger større effekt enn vanlig høytrykksvask ved samme trykk.

Luftbobler

Veldig skånsom vask med luftbobler

Sintef har nettopp testet slitasje ved Høy trykk, Lav trykk (med lite vann) og Kavitasjon.

Sitat fra Sintef rapport:

…After 35 cleaning events, on average 82% and 90% of the Notorius A and Notorius 3 coating, respectively, were damaged (Figure 7). Low-pressure cleaning damaged on average up to 9% after a single cleaning event and up to 46% after 35 cleaning events. In contrast, a single cavitation cleaning event had no measurable effect on the coatings (average damage 0%, maximum 2%)…

Dvs, etter 35 vask, med impregnering Notorius A:

  • Høytrykk, 220bar, 220 L, 82% slitasje
  • Lavtrykk, 80 bar, 120L , 46% slitasje (øker med mer vann)
  • Kavitasjonsvask, 200 bar 2% slitasje

Det var så overlegent til kavitasjonsvask at også vi ble overrasket.

Med vaskeintervall hver 10 dag holder 35 vask til ett helt år.

Dette er ingenting når det typisk forsvinner ca. 50% uten vask over samme periode.

ASC krav 4.7

Tilfredstiller «Skånsom vask» under ASC 4.7

I ASC står det følgende: I ASC, paragraf 4.7, som gjelder impregnerte nøter , merknad 91 står det følgende:

…Light cleaning of nets is allowed. Intent of the standard is that, for example, the high-pressure underwater washers could not be used on copper treated nets under this standard. …

Er det noen vask som dekker begrepet ‘Light cleaning’ så er det kavitasjonsvask, se også ‘veldig skånsomt da det vaskes med luftbobler’.

Alle forsøk som Sintef kjørte var med høytrykk og kavitasjon.

Med vårt patenterte vaskesystem har vi vasket mange impregnertnøter med lavtrykk (typisk 80-100 bar) og kavitasjon i hele 2019.

Det har bevist at det vasker godt og er meget skånsomt.

Veldig lite vann

Vi benytter normalt dyser i størrelsen 1,4 – 1,7 mm, med lavt trykk. Dette gjør at man trenger veldig lite vann, dvs. man sparer masse energi på vannpumpen/mindre pumpe.

Ved 1,4 dyser og ett trykk på 80 – 90 bar, greier vi oss typisk med 190 l vann. Om du skal vaske med en dyse på 2 mm eller større trenger du fort mellom 500 – 600 l.

Dette vil si at vi kan vaske med to rigger på en pumpe som gir 600 l.

Det er meget kostnadseffektivt, plassbesparende og gir mye mindre støy.

Lavt vanntrykk og lite vaskevann gir også mye lengre levetid på alle andre komponenter involvert i vasking som svivler etc.

Full ROV funksjonalitet

MEOX Lavado kan kjøres i alle retninger.

Den har 10 propeller (Lavado) fordelt over hele riggen som alle kan styres via to stk. 3-aksede joystick på kontrolleren. Den har alle muligheter i både x, y og z aksene.

Det er bare operatørens fantasi og erfaring som setter begrensninger.

Trykk her for å se video av kjøring under vann